650 روستا در کرمان فاقد آب آشامیدنی است.

کرمان –  مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان گفت: 650 روستای بالای 20 خانوار جمعیت در این استان فاقد آب آشامیدنی است.
موسی بختیاری نسب روز دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: از مجموع روستاهای فاقد آب آشامیدنی 385 روستا در جنوب استان کرمان قرار دارد.
وی اظهار داشت: هزار و 75 روستا در کرمان با تانکر آبرسانی می شوند که از این تعداد 467 روستا مربوط به شهرستانهای جنوبی هستند.
او ادامه داد: بیشترین روستاها فاقد آب آشامیدنی در شهرستان بم و بافت قرار دارند.
وی اظهار داشت: با این وجود خدمات رسانی برای روستاهای فاقد آب با دقت در حال انجام است.
او گفت: دلایل مختلفی برای کمبود آب در استان وجود دارد که از جمله آنها خشکسالی اخیر، تخریب و بهره برداری غیر مجاز از شبکه های آبرسانی و فرسودگی این شبکه ها است.
وی اظهار داشت: تا پایان سال 88 متوسط برخوداری روستاهای کشور از آبرسانی 74 درصد بود اما این شاخص در استان کرمان 64 درصد است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان در زمینه اعتبارات این شرکت در سال گذشته نیز گفت: از مجموع 28 میلیارد تومان اعتبار پارسال 12/5 میلیارد تومان برای طرحهای آبرسانی شش شهرستان محروم در جنوب استان اختصاص یافته است.
بختیاری نسب اظهار داشت: در ستاد راهبری جنوب استان کرمان مقرر شده که برای تمام روستاهای فاقد آب شهرستانهای جنوبی 38 پروژه در دستور کار قرار گیرد که 402 روستا را پوشش می دهد.
وی گفت: بر همین اساس برای انجام این پروژه ها تا کنون 6/29 میلیاردتومان هزینه شده و 6/14 میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل این طرحها نیاز است.
او اضافه کرد: این تعداد طرح 67 درصد پیشرفت دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمان در ادامه با اشاره به مصوبات سفر هیات دولت در این استان گفت: دور دوم سفر رییس جمهور ، در بخش آب آشامیدنی یک مصوبه با 10 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به این پروژه ها اختصاص یافت که در سال 88 به میزان 20 درصد و در سال 89 به میزان 30 درصد این اعتبارات اختصاص داده شده است.
وی اظهار داشت: در دو سوم سفر نیز دو مصوبه با 20 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به مجتمعهای آبرسانی و در دور سوم یک مصوبه برای فاضلاب روستایی به تصویب رسید
.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران : دوشنبه 2 خرداد 1390