تصفیه آب خانگی

لـذت نوشیـدن آب گــوارا

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل ۴۰۱

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل ۴۰۱

5
امتــیاز مشتری
6,500,000 تومان
توضیحات محصول
تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل لیلیوم – Lilium

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل لیلیوم – Lilium

5
امتــیاز مشتری
16,000,000 تومان
توضیحات محصول
تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل تولیپ – Tulip

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل تولیپ – TULIP

4.5
امتــیاز مشتری
14,500,000 تومان
توضیحات محصول
تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل پرایم - PRIME

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل پرایم – PRIME

5
امتــیاز مشتری
7,900,000 تومان
توضیحات محصول
تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل الیت - ELITE

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل الیت – ELITE

4.5
امتــیاز مشتری
8,000,000 تومان
توضیحات محصول
تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل لجند – LEGEND

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل لجند – LEGEND

5
امتــیاز مشتری
14,000,000 تومان
توضیحات محصول
تصفیه آب خانگی مدل لوتوس - LOUTS

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل لوتوس – LOTUS

5
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول
تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل رُز – ROSE

تصفیه آب خانگی آکواجوی مدل رُز – ROSE

5
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول

تصفیه هوای خانگی

لذت هوای سالــم

دستگاه تصفیه هوا ایرجوی مدل Jasmine 2000

دستگاه تصفیه هوا ایرجوی مدل Jasmine 3000

5
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول
دستگاه تصفیه هوا ایرجوی مدل Jasmine 2000

دستگاه تصفیه هوا ایرجوی مدل Jasmine 2000

5
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول
دستگاه تصفیه هوا ایرجوی مدل AJ 3500

دستگاه تصفیه هوا ایرجوی مدل AJ 3500

5
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول

فیلتر و قطعات

فیلتـر و قطعات دستـــــگاه ها

بسته فیلتر های دستگاه های 5 مرحله ای RO – Inline

بسته فیلتر های دستگاه های 5 مرحله ای RO – Inline

5
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول
بسته فیلترهای دستگاه لجند و سایر دستگاه های کارتریجی

بسته فیلترهای دستگاه لجند و سایر دستگاه های کارتریجی

4
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول
ممبران RO به طول 10 اینچ

ممبران RO به طول 10 اینچ و ظرفیت 100GPD

5
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول
ممبران RO به طول 10 اینچ

ممبران RO به طول 10 اینچ و ظرفیت 75GPD

5
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول
ممبران (RO) آسپرین به طول 10 اینچ و ظرفیت 50GPD

ممبران (RO) آسپرین به طول 10 اینچ و ظرفیت 50GPD

5
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول
کارتریج فیلتر الیافی 5 میکرون BIG BLUE به طول 20 اینچ

کارتریج فیلتر الیافی 5 میکرون BIG BLUE به طول 20 اینچ

0
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول
کارتریج فیلتر کربن SLIM به طول 20 اینچ

کارتریج فیلتر کربن SLIM به طول 20 اینچ

0
امتــیاز مشتری
توضیحات محصول