فرم شکایات مشتریان شرکت هیراب سان در راستای رعایت حقوق مشتریان و پاسخگویی مناسب تقدیم می گردد. این فرم حداکثر ظرف 48 ساعت مطالعه  و متناسب با موضوع شکایت واحد مربوطه با شما تماس خواهند گرفت.

درصورت عدم تمایل به مکاتبه از طریق این فرم می توانید با شماره دفتر مرکزی شرکت 88704045-021 داخلی 104 واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.