فرم نظر سنجی در راستای ارتقاء کیفیت و بهبود خدمات این شرکت بر اساس نظرات مشتریان ارائه می شود. لذا خواهشمندیم با تکمیل موارد، مارا در این امر یاری فرمایید.