• محبوبیت
  • آخرین
  • ارزانترین
  • گرانترین
کاتالوگ سنتــــر
5
رای مشتری

مناسب برای دستگاه های تصفیه آب تجاری RO600 و RO1200

Standard Faucet 10” Spout , 2-1/2” Shank , W/quick connect

حذف رسوب آب , فیلتر رسوب گیر | آکواجوی کانادا کارتریج پلی فسفات سدیم، در مسیر شبکه آب منزل نصب می شوند و از رسوب گذاری آب در سیستم های آب گرم ، جلوگیری می کنند. چنانچه آب خروجی کارتریج پلی فسفات سدیم ، جهت آشامیدن استفاده می شود، می بایست از دستگاه تصفیه آب خانگی آکواجوی با سیستم اسمزمعکوس ، نیز عبور کند تا مواد حل شده در آب حذف شوند.

اتصال زانویی دو سر QC 3/8*3/8 Quick Connect Union Elbow 3/8” * 3/8” O.D

حذف رسوب آب , فیلتر رسوب گیر لباسشویی و ظرف شویی | آکواجوی کانادا فیلتر ضد رسوب آکواجوی ، در مسیر لوله های متصل به ماشین لباسشویی یا ظرفشویی نصب می شوند و از رسوب گذاری آب جلوگیری می کنند.

سایر محصولات