رییس اداره بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این وزارتخانه تلاش دارد سند راهبردی آب را امسال به دستگاه های مربوطه ابلاغ کند تا کیفیت آب آشامیدنی در کشور ارتقا یابد.

‘غلامرضا شقاقي’ در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: اكنون مقدمات تصويب سند راهبردي كيفيت آب در شوراي عالي سلامت فراهم شده است تا بتوان آن را امسال پس از ابلاغ به دستگاه هاي مربوطه اجرايي كرد.
وي خاطرنشان كرد، دستگاه ها و سازمان هاي متولي در امر كيفيت آب، طبق اين سند موظف خواهند شد تا با هماهنگي و همكاري با يكديگر، در زمينه ارتقاي كيفيت آب، تلاش كنند.
رييس اداره بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت، گفت: يكي از مهمترين اهداف اجراي اين سند، آلوده نشدن آب هاي آشاميدني در منشا است.
شقاقي افزود: اگر آب در منشا آلوده شود دستگاه هاي مربوطه براساس سند راهبردي آب موظف هستند به سرعت نسبت به برطرف كردن اين آلودگي از طريق روش هاي موثر اقدام كنند.
يك بند از سند راهبردي كيفيت آب با موضوع ايمني آب آشاميدني به صورت آزمايشي از اسفندماه سال گذشته در تبريز به مورد اجرا گذاشته شده است.

لینک اصلی خبر: کیفیت آب آشامیدنی کشور ارتقا می یابد.