سوالات متداول

در این صفحه مــیتوانید متداول تریــــن سوالات را مــشاهده نمـائید

در آب تصفیه شده توسط دستگاه تصفیه آب RO ، در روزهای اول بعد از نصب دستگاه ، حباب های ریز که شبیه ذرات معلق هستند و آب را شیری رنگ می کنند ، دیده می شود. علت چیست؟

برای تصفیه آب لوله کشی شهر ما جهت آشامیدن کدام محصول آکواجوی مناسب است؟ و آیا نماینده مجاز و فعال در شهر ما دارید؟

لطفا در مورد میزان خروجی فاضلاب دستگاه های تصفیه آب به ازای هر لیتر آب تصفیه شده توضیح بفرمائید.

چرا باید هر شش ماه یكبار فیلترهای دستگاه تصفیه آب را تعویض كنم؟

آیا به مواد معدنی داخل آب كه بیشتر آنها توسط دستگاه تصفیه آب خانگی حذف می شود نیازی نیست ؟