همایش نمایندگاه آکواجوی حومه تهران در اسفند ماه سال 1400 در هتل المپیک تهران برگزار گردید