این نمایشگاه در تاریخ 16 الی 19 شهریور ماه سال 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گیلان برگزار گردید.