سلامت نیوز: عبدالجبار کرمی با انتقاد از عدم‌ نظارت بر صدور بی‌رویه مجوز ساخت کارخانه‌های تولید آب معدنی گفت: ۵۰ درصد محصولات آب معدنی تولید داخل آلوده می باشند.

کرمی با بیان این که به‌علت نظارت ضعیف دولت بر کارخانه‌های تولید آب معدنی هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد از محصولات آب معدنی آلوده هستند ، افزود: متأسفانه در چند سال اخیر صدور مجوز کارخانه‌های تولید آب معدنی با استفاده از روابط سیاسی و پارتی‌بازی میان مسئولان، با رشد زیادی مواجه شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، با تأکید بر آلوده بودن آب معدنی در داخل کشور ، اضافه کرد : بر اساس گزارش سال گذشته وزارت بهداشت ، درمان و آموزش ‌پزشکی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، تقریبا ۵۰ درصد از آب‌های معدنی تولید کشور آلوده هستند.

پارتی بازی در صدور مجوز برای فعالیت بی‌رویه کارخانه‌های آب معدنی

کرمی ، نماینده مردم سنندج ، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد : متأسفانه در چند سال اخیر صدور مجوز به کارخانه‌های تولید آب معدنی بی‌رویه بوده است، و افزود: صدور این مجوزهای بیشتر به علت‌های سیاسی و پارتی‌بازی بوده است.
آب شرب معمولی به جای آب چشمه

کرمی ، با اشاره به وجود چشمه‌های زیاد آب معدنی در کشور ، تصریح کرد : با وجود منابع و ظرفیت‌های بالا در تولید محصولات آب معدنی در کشور ، متأسفانه دیده شده که کارخانه‌ها به جای آب چشمه ها، در درون بطری‌ها را آب معمولی شهری پر می کنند که این امر نشان دهنده کنترل ضعیف دولت بر این کارخانه هاست.