در حال حاضر 35روستای‌ شهرستان ریگان از نعمت آب آشامیدنی سالم محروم بوده و آبرسانی به این روستاها از طریق تانکر صورت می‌گیرد.
معاون عمرانی فرماندار ریگان در این رابطه به مهر گفت: با توجه به اینکه در تابستان دمای هوا در این شهرستان بسیار بالاست، می‌طلبد هرچه سریع‌تر نسبت به آبرسانی به این روستاها اقدام شود. محمدصادق دادالله‌پور گفت: با توجه به اینکه پروژه عظیم آبرسانی کهور خشک در سال‌های گذشته با اعتبار چهار میلیارد تومان در این شهرستان راه‌اندازی شده است بیش از 23روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شده‌اند اما روستاهای حجت‌آباد و عباس‌آباد گنبکی که در کنار این مجتمع آبرسانی قرار دارند از این نعمت محروم هستند.
این مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه لوله‌کشی در این روستاها انجام شده است و کم کم به فصل گرما نزدیک می‌شویم باید هرچه سریع‌تر نسبت به آبرسانی به این روستاها اقدام شود. دادالله‌پورگفت: طی یک سال اخیر برای تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز روستائیان در ریگان 66کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع خریداری و اجرا شده است. وی افزود: با اجرای پروژه خط انتقال آب با اعتبار یک میلیارد و 800میلیون تومان 13روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند.