جام جم آنلاين: سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با اعلام شیوه تعیین قیمت آب خام، گفت: یکی از راهبردهای این وزارتخانه برای تامین آب مورد نیاز کشور، واردات آب و مبادله آن است.
“علیرضا دایمی” در ارتباط با وضعیت قیمت گذاری برای آب خام و مواردی که از سوی شرکتهای آب منطقه ای مطرح می شود، گفت: شرکتهای آب منطقه ای تامین آب خام را بر عهده دارند.
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اظهار داشت: احداث سد در مناطق مختلف و رودخانه ها مربوط به شرکتهای آب منطقه ای است و در این مرحله هرگونه قیمت گذاری بر روی آب، تعیین قیمت برای آب خام خواهد بود.
دایمی خاطر نشان کرد: در بخش دیگر کار، اقدامات تصفیه و توزیع مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب است که در داخل شهرها انجام می شود. با این حال نوعی مراوده اقتصادی بین شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در بخش تامین و انتقال، تصفیه و توزیع وجود دارد.
مراوده اقتصادی آبفا و آب منطقه ای
وی ادامه داد: همچنین نوعی ارتباط قیمتی در این بخش وجود دارد که البته رقم پایینی است. به عنوان نمونه قیمت آب خام در یکی از کلانشهرهای کشور 140 ریال است که آبفا باید آن را پرداخت کند.
این مقام مسئول وزارت نیرو در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه ای برای واردات آب به منظور تامین نیاز آبی کشور وجود دارد و یا تمام نیازها از منابع داخلی تامین می شود؟ گفت: این موضوع حکم قانون است و در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
دایمی همچنین به تاکید برنامه پنجم توسعه در اینباره اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع در برنامه های راهبردی وزارت نیرو نیز به عنوان مبادله آب وجود دارد.
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، افزود: برای تامین آب هم از انتقال بین حوزه های بین مختلف استفاده می کنیم و هم از طریق مبادله آب با کشورهای مختلف موضوع دنبال می شود.
انتقال بین حوزه ای و مبادله آب
وی گفت: البته استفاده از آب های شور دریاها و نمک زدایی نیز برنامه های دیگری در زمینه تامین آب مورد نیاز کشور است که به عنوان روش های مختلف مورد استفاده وزارت نیرو قرار می گیرد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: بازچرخانی آب و منابعی که وارد طبیعت می شود در کشورهای توسعه یافته چندین بار مورد استفاده قرار می گیرد و ما نیز این کار را در حال حاضر انجام می دهیم و با ایجاد تصفیه خانه های کشور در بخش های صنعت و شهری، این امکان گسترده شده است.
دایمی به اشاره به تصفیه 4 مترمکعب در ثانیه از طریق تصفه خانه جنوب تهران، تصریح کرد: این میزان تصفیه آب معادل یک رودخانه بزرگ مانند آبدهی رودخانه کرج است.(مهر)