نماینده مردم فریدن (از شهرستانهای استان اصفهان) در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود شش روستای شهرستان فریدن و یک روستا نیز در شهرستان فریدون شهر وجود دارد که میزان نیترات موجود در آب این روستاها بیش از حد مجاز است.

به گزارش مهر، محمد علی اسفنانی افزود: متاسفانه چندین روستا در منطقه داران وجود دارد که نیترات موجود در آب آشامیدنی این روستاها بیش از حد مجاز است.

وی علت وجود این حادثه را خشکسالی و کمبود آب در منطقه، کاهش ذخیره‌های زیر زمینی عنوان کرد و افزود: آب آشامیدنی این مناطق از طریق چاه تامین می‌شود و به همین سبب احتمالا پس از اینکه کود شیمیایی در مزارع پاشیده شده مزارع آبیاری و این کود به سفره‌های زیر زمینی نفوذ پیدا کرده است.

این نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در ادامه سخنان خود یادآور شد: این موضوع به وزیر نیرو نیز اطلاع رسانی شده است.

اسفنانی با اشاره به اینکه آبرسانی برای آب آشامیدنی در این مناطق در حال حاضر با تانکر انجام می‌شود بیان داشت: به شدت دنبال هستیم تا این موضوع در سریع ترین زمان ممکن برطرف شود.

مشکل آب آشامیدنی داران تا 20 روز آینده حل خواهد شد

وی تصریح کرد: یک حلقه چاه که دچار مشکل خاصی نیست و دارای آب آشامیدنی سالمی است برای منطقه داران پیش بینی شده و عملیات لوله کشی برای این حلقه چاه در حال انجام است و پیش بینی می شود تا مشکل منطقه داران ظرف 20 روز آینده مرتفع گردد.

اسفنانی همچنین در خصوص روستاها نیز گفت: اکنون دنبال هستیم برای روستاها یک مجتمع آب رسانی تهیه کنیم چون در حال حاضر هر روستا به طور مجزا برای خود چاه دارد و لذا حل کردن مشکل روستاها سخت است.

این نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: یک دستگاه تصفیه آب نیز خریداری شده و امید است مشکل اعتباری آن نیز مرتفع شود تا از طریق آن بتوانیم میزان نیترات موجود در آب را کاهش دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: این وضعیت در حالی است که سرشاخه‌های کارون، زاینده رود و قم رود از شهرستان ما می‌گذرد و مردم فریدن دارای چنین مشکلی هستند.

اسفنانی اظهار داشت: نزدیک به یک میلیارد و 500میلیون متر مکعب آب خروجی آب از این منطقه است.