زمان برگزاری 1 الی 30 مرداد ماه 1391
محل برگزاری :کرج- میدان امام-محل دائمی نمایشگاه بین المللی-قرفه21و22
ساعت بازدید 19 الی 2 بامداد
بازدید و خرید به همراه تخفیفات ویژه از انواع محصولات آکواجوی(دستگاهای آب آشامیدنی وصنعتی و نیمه صنعتی و دستگاهای تصفیه هوا)به همراه مشاوران رایگان توسط کارشناسان هیرابسان