مشکل تامین آب آشامیدنی برای ۵۳۰ روستای فارس

در 530 روستاي استان فارس به دلیل خشکی چاه‏های آب، آبرساني توسط تانكرهاي آبرساني صورت مي‌گيرد. مديرعامل شركت آبفاي روستائي استان فارس گفت:خشکسالی در 2 ماه گذشته بيشترين تأثير را بر منابع آب شرب روستائي داشته است. آقای حيدر دهقان افزود: در همين مدت 200 حلقه چاه به شدت با كاهش آب دهي روبرو شده و يا از مدار خارج شده  که براي برون رفت از اين بحران نزديك به 420 كيلومتر خط انتقال در سال جاري اجرا و 46 حلقه چاه آب شرب حفر شده است. وي خواستار تسريع در پرداخت اعتبارات مقابله با خشكسالي به منظور حل برخي از معضلات فصل تابستان شد و اضافه كرد: با اجراي طرح‌هايي چون كنترل سريز مخازن، ترميم 500 كيلومتر شبكه‌هاي انتقال فرسوده، نصب كنترل‌هاي حجيم در ورودي روستاها و تعويض بيش ...
14 آگوست, 2011

در ۵۳۰ روستاي استان فارس به دلیل خشکی چاه‏های آب، آبرساني توسط تانكرهاي آبرساني صورت مي‌گيرد.

مديرعامل شركت آبفاي روستائي استان فارس گفت:خشکسالی در ۲ ماه گذشته بيشترين تأثير را بر منابع آب شرب روستائي داشته است.
آقای حيدر دهقان افزود: در همين مدت ۲۰۰ حلقه چاه به شدت با كاهش آب دهي روبرو شده و يا از مدار خارج شده  که براي برون رفت از اين بحران نزديك به ۴۲۰ كيلومتر خط انتقال در سال جاري اجرا و ۴۶ حلقه چاه آب شرب حفر شده است.
وي خواستار تسريع در پرداخت اعتبارات مقابله با خشكسالي به منظور حل برخي از معضلات فصل تابستان شد و اضافه كرد: با اجراي طرح‌هايي چون كنترل سريز مخازن، ترميم ۵۰۰ كيلومتر شبكه‌هاي انتقال فرسوده، نصب كنترل‌هاي حجيم در ورودي روستاها و تعويض بيش از ۵۰ هزار كنتور فرسوده مشتركين بخشي از اتلاف آب را می‏توان جبران كند.
دهقاني مجموع تلفات آب در شبكه‌هاي آبرساني روستائي را ۳۳ درصد اعلام كرد و گفت: تأمين آب از سدها مهمترين راهكار حل مشكلات آب شرب روستائي است.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

hirabsun