رئیس ستاد فوریتهای سلامت و محیط کار وزارت بهداشت تاکید کرد: وزارت بهداشت هیچ برنامه ای برای فروش دستگاههای تصفیه کننده آب و مراجعه به درب منازل مردم در این خصوص ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماسهای مکرر هموطنان تهرانی مبنی بر مراجعه فروشندگان دستگاههای تصفیه آب به درب منازل ایشان، مهندس محراب آقازاده گفت: شرکتهای فروشنده این دستگاهها ممکن است مجوز وزارت بهداشت را برای فروش کالای خود داشته باشند ولی وزارت بهداشت در مراجعه آنان به درب منازل برای فروش این دستگاهها هیچ دخالتی ندارد.

وی افزود: افرادی که دارای حساسیتهایی ویژه هستند باید با شرایط دیگری که پزشک تشخیص می دهد از آب تصفیه شده استفاده کنند.

به گفته آقازاده مردم می توانند با تماس با شماره 09678 موارد سودجویی این شرکتها از نام وزارت بهداشت برای فروش محصولات خود و یا سایر تخلفات آنان را گزارش کنند.