قائم مقام سازمان محیط زیست با بیان اینکه هر فروند هواپیما در هربار نشست و برخاست برابر 3هزار دستگاه خودرو تولید آلودگی‌ می‌کند،گفت: سازمان محیط زیست خواستار انتقال تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی(ره) است.
علی محمد شاعری در گفت‌ وگو با فارس اظهار داشت: هر فروند هواپیما در هر بار نشست و برخاست برابر 3هزار دستگاه خودرو ایجاد آلودگی می‌کند. قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از آلودگی هوای کلان شهر تهران مربوط به فرودگاه مهرآباد می‌شود، افزود:‌ بر همین اساس جا به جایی فرودگاه مهرآباد در طرح جامع کاهش آلودگی هوا که دو سال پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، پیش‌بینی شده است.

وی بیان داشت: سازمان حفاظت محیط زیست خواستار انتقال تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی(ره) طی 3 سال آینده است. وی ابراز داشت: بر اساس همین پیشنهاد،‌ فقط باید پروازهای خاص و ویژه آن هم به میزان بسیار محدود در فرودگاه مهرآباد انجام شود.
شاعری بیان داشت: این پیشنهاد سازمان محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از تشدید آن در کلان شهر تهران بوده است اما این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

این مقام مسئول در ادامه بیان داشت:‌ امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح جامع کاهش آلودگی هوا مقدمات اجرایی شدن این مهم را فراهم آورند به طوریکه جا به جایی پروازهای فرودگاه مهرآباد میسر شود.

وی خاطرنشان کرد: پروازهای فرودگاه مهرآباد سهم قابل توجهی در افزایش آلودگی کلانشهر تهران دارد.