پلدختر – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان اظهار داشت: شرکت نفت در قبال آلودگی آب شرب روستاهای شهرستان پلدختر مسئول است چراکه با گذشت دو سال ، به تعهدات خود عمل ننموده است.
علیرضا کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عملیات اجرایی مجتمع کوثر با مشارکت شرکت نفت با هدف تامین آب آشامیدنی مورد نیاز مردم 27 روستای توابع شهرستان از چشمه کوثر تا روستای افرینه در سال 88 آغاز گردید.
وی افزود: 11 روستای پایین دست دهستان “افرینه” بخش معمولان پلدختر با هفت هزار نفر جمعیت از سال 88 به دلیل ترکیدگی خط لوله نفت با معضل آلودگی نفتی در آب آشامیدنی خود روبرو شده اند.

وی گفت: در آن زمان بررسی های انجام شده در نهایت به این نتیجه رسید که می بایست خط انتقال آب آشامیدنی را از افرینه تا روستای جلگه خلج ادامه داد تا روستاییانی که زندگیشان به نفت آلوده شده از این خط انتقال منتفع شوند.
کاکاوند افزود: اعتبار مورد نیاز جهت انتقال آب آشامیدنی توسط شرکت آبفار 35 میلیارد ریال برآورد شد و مقرر گردید که این مبلغ را شرکت نفت پرداخت نماید.
وی تصریح کرد: توافقاتی در این زمینه نیز میان وزارت های نفت و نیرو انجام شد که این مبلغ را شرکت نفت پرداخت نماید و وزارت نیرو با پرداخت سهم خود این کار را در آذر 88 با شدت آغاز نمود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان اظهار داشت: این در حالیست که هم اکنون با وجود پیشرفت فیزیکی 95 درصدی مجتمع آبرسانی کوثر به دلیل عمل نکردن شرکت نفت به تعهداتش هنوز این پروژه به بهره برداری نرسیده.

وی اضافه کرد: مجتمع آبرسانی کوثر بنا به وعده استاندار قبلی لرستان می بایست در عید غدیر سال قبل به بهره برداری می رسید که به دلیل کوتاهی شرکت نفت در پرداخت تعهدات، نیمه کاره رها شده است.

 

وی افزود: بعد از پیگیری های بسیار، از تعهد 35 میلیارد ریالی توسط هیئت مدیره شرکت نفت تنها 20 میلیارد ریال مصوب گردید که شرکت نفت تاکنون از این میزان تنها 10 درصد از تعهدات خود را به انجام رسانیده است.

کاکاوند تصریح کرد: این طرح آبرسانی دارای 5 درصد نواقص است که در صورت عمل کردن شرکت نفت به تعهدات خود،  شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان اعلام آمادگی می کند که ظرف مدت دو ماه مشکل آب شرب 38 روستای شهرستان پلدختر را حل نماید.