زمان برگزاری از 13 تا 16 تیر ماه – ساعت بازدید 16 تا 22
محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اردبیل قرفه 18
بازدید از انواع محصولات آکواجوی(دستگاهای آب آشامیدنی وصنعتی ونیمه صنعتی ودستگاهای تصفیه هوا) به همراه مشاوره رایگان توسط کارشناسان هیرابسان