سومین مرکز تصفیه آب سیار در فیجی راه اندازی شد.
صلیب سرخ کشور فیجی ، از راه اندازی یک مرکز تصفیه آب سیار در ” ناتوتو” در استان ” با ” خبر داد. طبق بررسی های انجام شده ، ناتوتو یکی از بخش های نیازمند آب تصفیه شده در منطقه است.
به این ترتیب ، بعد از ” وتایو ” و ” ناواکورا” ، سومین مرکز تصفیه آب سیار ، اینبار در ” ناتوتو” راه اندازی شده است. طبق ارزیابی های صلیب سرخ ، ” با ” یکی از نیازمند ترین مناطق فیجی به آب آشامیدنی سالم و تصفیه شده است چرا که آمار ابتلا به بیماری های واگیر دار گوناگون که در اثر استفاده از آب آلوده گریبانگیر اهالی شده است ، بسیار بالاست.
مسئولین صلیب سرخ اظهار امیدواری کردند که توزیع قرص های تصفیه آب که در این مراکز تصفیه آب سیار توزیع می شوند ، بتواند کمک زیادی به این معضل بکند.
در حال حاضر صلیب سرخ به بیش از 3000 خانواده کمک کرده است که این رقم در حال افزایش است.