پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مهر: دیدن آسمان آبی در استانی همچون کردستان که در گذشته ای نه چندان دور به داشتن آب و هوایی سالم و پاک شهره بوده به رویایی برای مردم محلی و سایر رهگذران تبدیل شده است و در کنار افزایش آلودگی های زیست محیطی چند سال است که ریزگردها به بخش ثابتی از زندگی مردم در این دیار تبدیل شده اند و تاکنون راه چاره ای برای آنها در نظر گرفته نشده است.

ریزگردها سوغات جنگ و نابسامانی عراق به استانهای غربی کشور است و کردستان و سایر استان های غربی و جنوب غربی کشور نزدیک به یک دهه است که مجبورند با این پدیده حس خویشاوندی پیدا کرده و همراه با آنها شب و روز را طی کنند و البته در کنار وضعیت قرارگرفتن شهر سنندج از لحاظ جغرافیایی هم باعث به وجود آمدن پدیده وارونگی هوا و در نتیجه افزایش آلودگی می شود.

کردستانی که به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی به مقصد گردشگری برای بسیاری از مردم کشور تبدیل شده بود با ورود ریزگردهای عربی از یک سو و تغییرات اقلیمی از سوی دیگر باعث شده تا به جای محاسبه روزهای آلوده، طی چند سال اخیر سازمان ها و ادارات مسئول بیشتر آمار روزهای پاک و بدون آلوده را اعلام کنند.

وجود کوه های سربه فلک کشیده و جنگل ها و مراتع بسیار غنی، استان کردستان را به یکی از استانها و مناطق خوش آب و هوای کشور تبدیل کرده بود ولی متاسفانه طی نزدیک به یک دهه اخیر و با ورود پدیده ای نوظهور به نام ریزگردهای عربی آلودگی هوا در این استان بسیار زیاد شده است و البته نکته نگران کننده تر، افزایش روند رو به رشد این پدیده خطرناک است.

تردد وسائل نقلیه فرسوده و از رده خارج، صنعتی شدن زندگی مردم و استفاده از ماشین های مکانیکی و التکرونیکی در حوزه های مختلف، نزدیکی واحدهای اندک صنعتی به شهر، عدم جانمایی صحیح شهرک های صنعتی و رعایت نکردن مسائل زیست محیطی از سوی شهروندان روزهای پاک در استان کردستان را انگشت شمار کرده است و به همین دلیل چند سال است که اداره کل محیط زیست به جای محاسبه روزهایی با هوای آلوده بیشتر به فکر محاسبه روزهای با هوایی پاک و سالم است .

ورود ریزگردهای عربی که ابتدا استان های جنوبی و سپس غربی و حتی مرکز کشور را در بر گرفت، به مهمان ثابتی برای مردم استان کردستان تبدیل شده است که متاسفانه به دلیل عدم توجه جدی رسانه ها، این موضوع به مسئله ای عادی تبدیل شده و کسی دیگر از وضعیت های هشدار دهنده سراغی نمی گیرد و مردم هم تا حدودی بی تفاوت از کنار این موضوع عبور کرده و حساسیت های نسبت به وضعیت آلودگی نیز در میان آنها به شکل کلی از بین رفته است