رئیس شورای شهر تهران گفت: زلزله و سکته قلبی، مرگهای آنی و لحظه ای است اما داشتن هوای ناپاک مرگ تدریجی است. کسی هم متوجه آن نشده و حتی شاید بیشتر از زلزله تلفات به بار آورد.

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی چمران در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه در هفته هوای پاک قرار داریم در حالی که عموما هوای ناپاک داریم و این موضوع نشان دهنده آن است که اسم و شعار مشکلی را حل نمی کند گفت: سالهاست که این هفته را با همایش و سخنرانی برگزار می کنیم اما به آن عمل نکرده و به جایی نمی رسیم .

وی با بیان اینکه هوای پاک نیاز اولیه هر انسانی است افزود: مردم تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور باید در هوای ناپاک زندگی کنند چرا که عزم جدی برای از بین بردن آلودگی هوا وجود ندارد. بارها عنوان کرده ایم که این مسئله عملی و قابل حل است البته به طور ضربتی نمی توان عمل کرد اما باید مدت زمان اجرای آن را کوتاه کنیم و مانند کشورهایی که در این راه موفق بودند آن را پیش ببریم.

چمران ادامه داد: با برنامه ها و راهکارهای ارائه شده و وجود متخصصان در این حوزه موفقیت در این خصوص برای ما بعید نیست اما هنوز عزم جدی به وجود نیامده است.

رئیس شورای شهر تهران، زلزله و سکته قلبی را مرگهای آنی و لحظه ای عنوان کرد و گفت: داشتن هوای ناپاک مرگ تدریجی است. کسی هم متوجه آن نشده و حتی شاید بیشتر از زلزله تلفات به بار آورد اما به روی خودمان نمی آوریم.

وی با تاکید بر اینکه ما در مقابل نسلهای آینده مسئول هستیم اظهار کرد: هوای ناپاک بر جسم و روح و حافظه نسل آینده تاثیر منفی می گذارد و ما همه اینها را می دانیم اما آن را رها کرده و اقدامی انجام نمی دهیم.

چمران با اظهار امیدواری از اینکه خدا توفیق استفاده از عقل و تجربیات به خوبی به ما بدهد گفت: کسانی که برنامه های این هفته را برگزار می کنند به ظاهر و اسم آن بسنده نکرده و در عمل کاری انجام دهند