به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈعبدالحمید حمزه پورˈ روز یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب و اشاره به وضعیت خشکسالی هرمزگان ، اظهار داشت: آب های سطحی نیز در این منطقه در برخورد با گنبدهای نمکی کاهش کیفیت داده و غیر قابل شرب می شوند.

وی افت منابع آبی و کیفیت نامطلوب این منابع را از مشکلات این منطقه عنوان کرد و گفت : در این راستا آبشیرین کن ها (دستگاه های تصفیه آب ) تنها راهکار خروج از این بحران است.

حمزه پور با اشاره به تامین آبشرب روستاها در شرق هرمزگان از طریق آب های سطحی و منابع زیرزمینی خاطرنشان کرد:90 درصد تامین منابع آبی استان چاه ها هستند و باتوجه به خشکسالی های اخیر با کمبود آب های سطحی درشرق هرمزگان هم مواجه هستیم.

هرمزگان دارای یک هزارو 800 روستا است که از این تعداد یک هزارو یکصد روستا تحت پوشش شرکت آبفار این استان هستند.