اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تأمین آب شرب را در تابستان سال جاری بسیار دشوار خواند و گفت: در طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 50 شهر و 300 روستا از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.
بازسازی تصفیه خانه‌های اصفهان ضروری است
وی فرسودگی شبکه فاضلاب در استان اصفهان را یکی از چالش های مهم این استان دانست و افزود: فرسودگی شبکه فاضلاب در استان اصفهان احتمال وقوع حوادثی در این زمینه را به همراه دارد که این مسئله نگرانی هایی را دربرداشته و از سویی دیگر قدمت بالای تصفیه خانه ها در استان نیاز به بازسازی آنها را مبرم می سازد.
امینی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: 46 سال از راه اندازی تصفیه خانه جنوب اصفهان می گذرد و بر این اساس بازسازی تصفیه خانه های جنوب ، شاهین شهر ، شهرضا و نائین در دستور کار قرارگرفته و محدودیت منابع مالی یکی از دغدغه های پیش رو در این زمینه است.
تعدای از چاه‌های فلمن اصفهان خشک شده است
در بخش دیگری از این جلسه مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز نیز با بیان اینکه وقوع پدیده خشکسالی در چندسال متوالی در استان اصفهان نه تنها موجب کاهش آبهای سطحی شده بلکه میزان آبهای زیرزمینی را هم تحت الشعاع قرار داده است اظهار داشت: این امر باعث شده که تعدادی از چاههای فلمن که تا حدودی تأمین کننده آب شرب هستند خشک شوند با اینحال مردم در تابستان با قطعی آب در استان اصفهان مواجه نشدند.
منصور شیشه فروش نشت گیری خطوط انتقال آب و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در میان مردم را از اقدامات بسیار مهم آبفای استان اصفهان خواند و اعلام کرد: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در چندسال اخیر با برگزاری همایش ها و جشنواره های گوناگون در سطوح مختلف به ویژه میان دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی اهتمام به ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در این چند ساله اخیر کرده است.
فرسودگی شبکه فاضلاب اصفهان نگرانی مردم را به همراه دارد
وی با اشاره به قدمت و طول شبکه فاضلاب در استان اصفهان ، فرسودگی این شبکه را عامل حوادث متعددی دانست که نگرانیهای مردمی را موجب شده و برای بازسازی آن نیاز به اعتبارات کشوری است.
مدیر کل حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان با اشاره به حجم تولیدی پساب در استان اصفهان گفت: در حال حاضر حجم تولیدی پساب در استان 170 میلیون مترمکعب است که می توان از این نوع منابع در بخشهای مختلف استفاده کرد همانگونه که در حال حاضر از پساب تصفیه خانه شاهین شهر و شرق در گسترش فضای سبز استفاده می شود.