تصفیه خانه آب شرب گرمسار توسط دکتر احمدی نژاد افتتاح خواهد شد. شاهپور علایی مقدم شروع به کار این تصفیه خانه آب آشامیدنی را همزمان با سفر هیئت دولت به گرمسار اعلام کرد.
فرماندار گرمسار گفت : تصفيه خانه آب شرب گرمسار همزمان با سفر رئيس جمهور و هيئت دولت به استان سمنان افتتاح می شود.
به گزارش ایسنا ، شاهپور علايي مقدم گفت: مقرر شده است در دور چهارم سفرهاي استاني هيئت دولت ، دو وزير به شهرستان گرمسار سفر كنند و با آمدن اين دو وزير و تشكيل شوراي اداري در گرمسار مشكلات از نزدیک بررسي و مرتفع گردد.
علایی مقدم از تحقق يافتن بيش از 98 درصد از مصوبات دور اول سفرهاي استاني خبر داد و افزود : در دور دوم 80 درصد مصوبات اجرايي شده است ولي در دور سوم به دليل كمبود اعتبارات و تخصيص دیرهنگام آنها پيشرفت كندي در اجراي پروژه ها دیده می شود كه اميدواريم با حضور رئيس جمهور اين مشكلات برطرف گردد.