تصفیه آب شرب تهران با ضدعفونی کننده های غیرمجاز تکذیب شد
دکتر کاظم ندافی رئیس مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت، تصفیه آب شرب تهران با استفاده از ضدعفونی کننده‌های غیر مجاز را مردود دانست و تصریح کرد: آب آشامیدنی تهران با استفاده از کلر و مواد افزودنی مجاز تصفیه می شود.
وی با اشاره به اینکه هیچکس به اندازه مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت از چند و چون تصفیه آب شرب تهران مطلع نیست افزود: سیستم تصفیه آب آشامیدنی تهران با استفاده از روش گندزدایی با کلر و همچنین افزودنیهای مجاز مثل پرکلرین انجام می گیرد.
ندافی در خصوص اینکه گفته می شود آب آشامیدنی تهران در برخی از مناطق با استفاده از ضدعفونی کننده های غیرمجاز تصفیه و ضدعفونی می شود، اضافه کرد: این مطالب صحت ندارد و اساسا قابل تصور نیست که بخواهند با استفاده از این روش، آب شرب را ضدعفونی کنند.
رئیس مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت با اعلام اینکه هر سال نزدیک به 10 میلیون کلرسنجی و 300 هزار نمونه میکروبی از شبکه های آب آشامیدنی در کشور تهیه می شود، اضافه کرد: مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت به طور دائم همه تغییرات کیفی آب شرب را کنترل و نظارت می کند.
دکتر کاظم ندافی تصریح کرد: تمامی روشهای تصفیه آب در نقاط مختلف پایتخت بر اساس استانداردهای ملی است و هیچ تفاوتی در این خصوص وجود ندارد.
وی در عین حال تاکید کرد: البته کیفیت آب در نقاط مختلف پایتخت یکسان نیست به طوریکه در برخی از نقاط از آب چاه بیشتر استفاده می شود و در بعضی از مناطق از آب های سطحی استفاده می کنند که طبیعتا کیفیت آب نیز متفاوت است اما آنچه مهم است اینکه آب شرب پایتخت در همه نقاط با استانداردهای ملی مطابقت دارد.