تصفیه آب با استفاده از انرژی خورشید توسط دانشمندان و محققان هندی ، طراحی و ساخته شد.
دانشمندان مرکز تحقیقات اتمی باهابا (BARC) بمبئی ، فن آوری تصفیه آب با کمک انرژی خورشید را راه اندازی کردند که به طور همزمان ، عناصر سمی ، پاتوژن ها و کدورت آب را از بین می برد.
سالی پانیکر از بخش نمک زدایی این مرکز گفت : این تکنولوژی تصفیه آب ، در حال حاضر بسیار مورد نیاز مناطق روستایی و یا مناطق دوردست که به برق دسترسی ندارند یا برق را با ولتاژ نامنظم و پرنوسان دریافت می کنند بسیار مناسب است.
در این فن آوری ، انرژی لازم برای تصفیه آب از نور خورشید به دست می آید. در این فن آوری که مبتنی بر اسمزمعکوس است آب با فشار از غشاء مخصوص عبور می کند و تصفیه می شود.
پانیکر اضافه کرد: این دستگاه بسیار کوچک و قابل حمل است و بدون باتری می تواند آب مورد نیاز جهت آشامیدن و پخت و پز یک خانواده 5 نفره را در روز تامین کند. ظرفیت تولید این دستگاه تصفیه آب ، 10 لیتر در ساعت است.