به گزارش ایرنا،مدیر اجرایی این طرح روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این طرح به مدت یكسال، در سه مرحله و در همه بیمارستانها، مراكز درمانی شهر اصفهان و چهار فصل سال بررسی می گردد.
دكتر ‘كتایون ربیعی’با بیان اینكه تاكنون در این زمینه مطالعات وسیع، همه جانبه و دقیقی در كشور انجام نشده است، اضافه کرد:تنها در شهر تهران نمونه ای از این تحقیق انجام شده است كه تنها 250 نفر در برخی از بیمارستانها مورد بررسی قرار گرفته اند و زمان اجرای طرح نیز كمتر از یكسال بوده است.
ربیعی طرح بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و بیماریهای قلبی را شامل سه مرحله’بررسی وضعیت موجود’ ، ‘طراحی و اجرای مداخلات’ و ‘بررسی نتایج و ارائه گزارش نهایی’ عنوان نمود
دکتر ربیعی با بیان اینكه استاندارد جدید تحقیقات پزشكی این است كه همه عوامل بروز یك بیماری باید با هم بررسی شود، افزود :یكی از ویژگیهای طرح این است كه فرد را تنها با شرایط خودش مقایسه می كنند تا عوامل مخدوش كننده را از جریان تحقیق حذف کنند، به این معنا كه آیا فرد در یك هفته گذشته دچار مشكل جسمی، روحی و یا بستری در بیمارستان بوده است یا خیر.
وی خاطر نشان کرد:وقتی عوامل مخدوش كننده از جریان این تحقیق حذف شود می توان نتیجه گرفت كه آلودگی هوا باعث ایجاد بیماری قلبی در فرد شده است.
این طرح با مشاركت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،مركز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، سازمان محیط زیست استان و استانداری اجرا می گردد.