مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اعلام اين كه طبق گزارش وزارت بهداشت، تعداد مرگ و ميرهاي ناشي از آلودگي هواي تهران سالانه به 4000 تا 5000 نفر مي‌رسد، گفت: ميزان آزبست در تهران 50 تا يكصد برابر شهرهاي پاك است.

به گزارش مهر، يوسف رشيدي با بيان اين ‌كه در حوزه نظارت در حوزه آلودگي هوا بسيار ضعيف عمل كرده‌ايم، افزود: تلنباري از قوانين اجرا نشده و قوانيني كه قابليت اجرا ندارند مانند موظف كردن وزارت نيرو به بارور كردن ابرها در شرايط هشدار آلودگي هوا، كار را در اين حوزه مشكل كرده است.

وي با بيان اين كه در حوزه آلودگي هوا روح كارشناسي در قوانين وجود ندارد و نگاهمان در اين حوزه سطحي و ساده‌انگارانه است، تصريح كرد: نخستين گام براي كاهش آلودگي هوا، اتفاق نظر ملي برمبناي اين حقيقت است كه خسارات آلودگي هوا بر سلامت انسان‌ها بايد متوقف شود.

رشيدي با ارائه تصويري اجمالي از شهر تهران، اعلام كرد: كلكسيوني از انواع آلاينده‌ها و تلنباري از انبوه قوانين اجرا نشده، داريم و برآورد مي‌شود خسارات آلودگي هوا به كشورمان هر سال بالغ بر هشت ميليارد دلار باشد. اين در حالي است كه در هواي تهران آلاينده‌هايي وجود دارد كه تاكنون اندازه‌گيري نشده به همين علت اگر آلودگي هوا را به جاي اين كه روزانه بسنجيم در بلندمدت مورد سنجش قرار دهيم، آمارها از اين ميزان نيز بيشتر مي‌شود.