مشاور شهردار تهران در امور محیط‌زیست با اشاره به اجرای طرح مه پاشی برای جلوگیری از گردوغبار در سطح خیابان‌ها که پیشنهاد آن از سوی استانداری تهران مطرح شده است، گفت: اجرای این طرح برای ما سؤال‌برانگیز است.
چرا که برنامه جامع کاهش آلودگی هوا با محورهای مشخص تعیین شده و باید به دور از این موضوعات حاشیه‌ای برای کاهش آلودگی هوا آن را اجرایی کرد. محمدهادی حیدرزاده در مورد اظهارات اخیر مهندس محمدی‌زاده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و منتسب کردن طرح مه پاشی سطح خیابان‌ها برای جلوگیری از گردوغبار به شهرداری تهران، افزود: اجرای این طرح برای خود ما نیز مورد سؤال و انتقاد است و این در حالی است که اجرای این طرح توسط استانداری تهران مطرح شده است، اما ظاهرا آقای محمدی‌زاده اطلاع دقیق در این مورد نداشته‌اند و آن‌را منتسب به شهرداری تهران کرده است! وی افزود: مه پاشی در چارچوب برنامه‌های آب درمانی برای کاهش آلودگی هوا از طرف دولت مطرح شده است. یک زمانی نیز طرح آب‌پاشی و هم‌اکنون نیز طرح مه پاشی در حال انجام است.
مشاور شهردار تهران در امور محیط‌زیست گفت: آلودگی هوای تهران با برنامه حل می‌شود نه با آب پاشی و یا مه پاشی. حیدرزاده تأکید کرد: منابع و برنامه لازم برای حل مشکل آلودگی هوا هم‌اکنون مشخص شده و باید براساس محورهای برنامه عمل و از مطرح کردن موضوعات حاشیه‌ای دوری کرد.
حیدر‌زاده با بیان اینکه باید مبتنی بر محورهای مشخص شده در برنامه جامع کاهش آلودگی هوا عمل کرده و این موضوعات حاشیه‌ای موجب منحرف شدن در اجرای محورهای این برنامه می‌شود، گفت: براساس این قانون، برنامه عملی تعریف کرده‌ایم و هر فردی اگر بخواهد چنین موضوعاتی را مطرح کند، موجب می‌شود از محورها منحرف شده و اهدافمان برای محقق ساختن برنامه جامع کاهش آلودگی هوا میسر نشود.