‘بهروز برنامهر’ روز دوشنبه به ایرنا گفت: در این روستاها 21 هزار و 750 خانوار با 81 هزار و 880 نفر جمعیت زندگی می كنند.
وی افزود: این شركت از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه از طریق خودروهای آبرسان دو هزار و 969 سرویس با حجم 19 هزار و 245 متر مكعب آب آشامیدنی را به روستاهای یاد شده حمل كرده است.
برنامهر گفت: اكنون 37 روستای بخش مرزی ‘راز و جرگلان’، 23 روستای فاروج، 19 روستای بجنورد، 17 روستا در هر یك از شهرستان های شیروان و مانه و سملقان، 16 روستای اسفراین، شش روستای گرمه و یك روستا در جاجرم به صورت سیار آبرسانی می شوند.
وی افزود: روستاهای یاد شده به علت نداشتن آب آشامیدنی در مناطق خود و یا مواجهه با كمبود شدید آب آشامیدنی، زیر پوشش آبرسانی سیار شركت قرار گرفته اند.
براساس سرشماری نفوس و مسكن سال 90، از جمعیت 867 هزار نفری ساكن در استان خراسان شمالی، حدود 48 درصد در مناطق روستایی سكونت دارند.