ˈفرهاد تیموریˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: وضعیت آب آشامیدنی شهرها و روستاهای و چشمه های این استان در آزمایشگاه صنایع شیمیایی و آزمایشگاه میکروبی اداره کل استاندارد همدان مورد آزمایش قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد همدان اضافه کرد: 68 مورد آزمایش از آب مصرفی شهروندان این استان توسط کارشناسان و بازرسان اداره کل استاندارد همدان صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: بازرسان اداره کل استاندارد همدان مولفه ها و فاکتورهایی نظیر میزان سختی آب و HG . SE . NO3 . SO4 . AL . NA. B . را مورد آزمون قرار دادند.

تیموری گفت: بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده از 68 نمونه برداری، میزان املاح معدنی و باکتری های کلیفرم و دیگر فاکتورهایی که به عنوان شاخص آلودگی مطرح هستند 10 مورد مطابق با استاندارد نبوده است .

وی بیان کرد: آزمایش های صورت گرفته از نمونه آب های آشامیدنی شهرستان های بهار ، نهاوند، تویسرکان و رزن نشان از سالم بودن آب آشامیدنی این مناطق است.

وی توضیح داد : 12 مورد نمونه برداری از آب مصرفی شهرستان همدان صورت گرفت که 10 مورد آن با استاندارد مطابقت داشته همچنین 12 مورد از 15 آزمایش صورت گرفته در ملایر مطابق با استاندارد است.

وی افزود: دو مورد نمونه برداری از آب آشامیدنی فامنین صورت گرفته که هر دو مورد از حیث سلامت تایید نشدند همچنین سلامت دو مورد از 10 مورد آزمایش صورت گرفته در کبودرآهنگ و یک مورد از شش آزمون صورت گرفته از نمونه آب های اسدآباد توسط بازرسان استاندارد تایید نشد.