نماينده مردم فلاورجان گفت: مردم بسياري از روستاهاي اصفهان از داشتن آب آشاميدني و كشاورزي محروم هستند و آب مورد نياز خود را از طريق تانكر تامين مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، موسوي‌لارگاني در تذكري به خشكسالي حوزه انتخاباتي خود در صحن علني امروز مجلس اظهار كرد: آب آشاميدني بسياري از روستاهاي ما با تانكر تامين مي‌شود. در استان اصفهان طبقات دوم به بالا از داشتن آب محروم هستند لذا از وزير محترم نيرو و كليه مسوولين ذي‌ربط خواهشمنديم فكري به حال آب آشاميدني و آب كشاورزي استان اصفهان داشته باشند.