سوالات دریافت نمایندگی

در این صفحه مــیتوانید متداول تریــــن سوالات را مــشاهده نمـائید

در آب تصفیه شده توسط دستگاه تصفیه آب RO ، در روزهای اول بعد از نصب دستگاه ، حباب های ریز که شبیه ذرات معلق هستند و آب را شیری رنگ می کنند ، دیده می شود. علت چیست؟

برای تصفیه آب لوله کشی شهر ما جهت آشامیدن کدام محصول آکواجوی مناسب است؟ و آیا نماینده مجاز و فعال در شهر ما دارید؟

لطفا صادقانه بگویید که شما نماینده هستید یا الکی نوشتید که نماینده آکواجوی هستید؟ آنقدر تفاوت قیمت و اجناس در بازار برای آکواجوی زیاد شده است که من یکی دارم از این اسم سلب اعتماد می کنم. امیدوارم درک کنید و پاسخ عجیب ندهید.

لطفا در مورد میزان خروجی فاضلاب دستگاه های تصفیه آب به ازای هر لیتر آب تصفیه شده توضیح بفرمائید.

آیا ممكن است فیلترهای دستگاه زود تر از شش ماه نیاز به تعویض داشته باشند؟

چرا باید هر شش ماه یكبار فیلترهای دستگاه تصفیه آب را تعویض كنم؟

آیا به مواد معدنی داخل آب كه بیشتر آنها توسط دستگاه تصفیه آب خانگی حذف می شود نیازی نیست ؟