ثبت گارانتی

پیش تصفیه دو مرحله ای برای کل آب ورودی


پیش تصفیه دو مرحله ای برای کل آب ورودی

مقایسه

توضیحات تکمیلی

مدل

2stage whole house water filtration

تعداد مراحل تصفیه

دو مرحله

حداکثر تولید آب در شرایط نرمال

میزان پساب

ندارد

ولتاژ مصرفی

بدون نیاز به برق

محل نصب دستگاه

انشعاب ورودی واحد مسکونی یا تجاری

ابعاد دستگاه

ابعاد تانک ذخیره

ندارد

جلوگیری از رسوب گذاری آب

در صورت استفاده از فیلتر پلی فسفات بلی

حذف آلاینده های محلول در آب (TDS)

انجام نمی دهد

حذف نیترات و سایر سموم آب

انجام نمی دهد

حذف آلاینده های معلق در آب

در صورت استفاده از فیلتر الیافی بلی

حذف کلر باقیمانده

در صورت استفاده از فیلتر کربن بلی

فيلتر اصلي دستگاه

فیلتر الیافی با دقت یک یا 5 میکرون

فیلتر الیافی 5 میکرون

قابل استفاده

فیلتر الیافی 1 میکرون

قابل استفاده

فیلتر کربن فعال

قابل استفاده

فیلتر کربن نهایی

ندارد

پمپ و ترانس

ندارد

شیر برقی

ندارد

سوئیج قطع فشار پایین

ندارد

سوئیج قطع فشار بالا

ندارد

نوع اتصالات

ندارد

نوع تانک ذخیره

ندارد

حجم تانک ذخیره

ندارد

مدت گارانتی

دو سال

ویژگی منحصر به فرد

قابل نصب در ورودی آب واحد مسکونی یا تجاری و تصفیه و زلال سازی کل آب ورودی

hirabsun