درسال ۹۴ یک دستگاه تولیب خریداری کردیم بعد از شش ماه سه از فیلتر هم عوض کردیم باز هم آب شیری رنگ است درصورتی که یک سال هم ازخریداری دستگاه نگذشته است بعد از مرحله تصفیه آب شیری رنگ است این مشکل برطرف نشده است(برای دیدن پاسخ روی سوال کلیک کنید)

شیری رنگ بودن آب به دلیل وجود کلر نیست بلکه به دلیل وجود هوا در منافذ فیلترهاست اگر بعداز یک ماه برطرف نشده است لطفا با نمایندگی تماس حاصل فرمایید تا از نزدیک دستگاه را بررسی کنند.اما به طور کلی این حباب ها هیچ ضرری برای سلامتی ندارند.

hirabsun