نوزدهمین همایش نمایندگان شرکت هیراب سان، در شهر تبریز برگزار خواهد شد.

نوزدهمین همایش مدیران و نمایندگان شرکت هیراب سان پنجشنبه 19 اسفند 1389 در مرکز استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد. در این همایش که با هدف ارتقای سطح دانش علمی و فنی نمایندگان هیراب سان برگزار می شود، مدیران و کارشناسان شرکت هیراب سان به طرح مباحث علمی و فنی در خصوص آب و تصفیه آب خواهند پرداخت. همچنین نمایندگان شرکت هیراب سان  از نزدیک پیشنهادات خود را جهت افزایش رضایت مندی مشتریان و مصرف کنندگان دستگاههای تصفیه آب خانگی مطرح خواهند نمود نمایندگان شرکت کننده در همایش تبریز، از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان خواهند بود. شرکت در این همایش برای عموم با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد
8 مارس, 2011

نوزدهمین همایش مدیران و نمایندگان شرکت هیراب سان پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ در مرکز استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.
در این همایش که با هدف ارتقای سطح دانش علمی و فنی نمایندگان هیراب سان برگزار می شود، مدیران و کارشناسان شرکت هیراب سان به طرح مباحث علمی و فنی در خصوص آب و تصفیه آب خواهند پرداخت.
همچنین نمایندگان شرکت هیراب سان  از نزدیک پیشنهادات خود را جهت افزایش رضایت مندی مشتریان و مصرف کنندگان دستگاههای تصفیه آب خانگی مطرح خواهند نمود نمایندگان شرکت کننده در همایش تبریز، از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان خواهند بود.
شرکت در این همایش برای عموم با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

hirabsun