تاریخ انتشار: پنجشنبه 19 دی 1392
تعداد بازدید: 34493

نیترات و مضرات آن در آب آشامیدنی

 

بسیاری از مردم در خصوص آلاینده هایی که نمود و تاثیر آنی دارند مانند: طعم و بوی نامطبوع آب، تیرگی و کدورت آب، ذرات معلق در آب، سختی و سنگینی آب، رسوب گذری آب و ... توجه نشان می دهند اما نسبت به آلاینده هایی نظیر نیترات که تاثیر آن حداقل 15 سال بعد آشکار می گردد و به مراتب خطرناک تر است، بی توجه هستند. 

در این مقاله تلاش می کنیم به بررسی نیترات در آب آشامیدنی و اثرات آن بر سلامتی انسان و راههای مقابله با آن بپردازیم.

نیترات چیست؟

نیترات No-3))یکی از آنیون ها ی معدنی است که در نتیجه اکسید اسیون نیتروژن عنصری حا صل می شود.
این ماده یکی از عنا صر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیا هان است ونقش مهمی رادر چرخه نیتروژن دارد، نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید وبنا براین در تمام محیط زیست یافت می شود. 

فاضلاب های شهری، صنعتی، مواد دفعی حیوانی وگیاهی در شهرهای بزرگ که دارای نیتروژن آلی هستند به خاک دفع می شوند. دراثر فعالیت میکروارگانیزم های خاک نیتروژن آلی به یون آمونیوم NH)) تبدیل شده که به این پدیده Ammonifcationگفته می شود. خاک توانائی نگهداری این ترکیب رادر خود دارد اما به مرور طی پدیده دیگری به نام Nitrificationبخشی از یون آمونیوم ابتدا به نیتریت(No) وسپس به نیترات تبدیل می شود لایه سطحی خاک قادر به حفظ ونگهداری این دو ترکیب نبوده ودر نتیجه نیتروت ونیترات به آبها ی زیر زمینی راه می یابند. 

ازآن جائی که نیترات در آب به صورت محلول وجود دارد روش های معمول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند ازاین‌رو نیاز به آن دسته ازروش های تصفیه پیشرفته می باشد که قادر به کاهش آلاینده های محلول هستند. از سوی دیگر چرخه نیترات سازی در شهرها یی که دفع نادرست فاضلاب از طریق چاه های جذبی انجام می شود همچنان ادامه دارد ومشکل تولید پیوسته نیترات وانتشارآن به آب های زیرزمینی راسبب می گردد.

چاههای فاضلاب، عامل اصلی افزایش نیترات

تحقیقات نشان می دهد در مناطقی که دفع فاضلاب به صورت سنتی و از طریق چاههای فاضلاب انجام میشود، به دلیل نفوذ فاضلاب به سفره های آب زیرزمینی، میزان نیترات موجود در آب بسیار بالاست. همچنین در شهرهای صنعتی به دلیل وارد شدن آلاینده های صنعتی به سفره های آب زیرزمینی، میزان نیترات آب بسیار بالاست.

Water purification system

اثرات نیترات بر سلامتی انسان

نیتریت حاصل از احیای نیترات معدنی وآلی پس از ورود به سیستم گردش خون آهن همو گلوبین را اکسید نموده و از ظرفیت II به ظرفیت III تبدیل می نماید که در نتیجه هموگلوبین به متهموگلوبین تبدیل ظرفیت اکسیژن رسانی بسیارکمتری از هموگلوبین دارد ودر نتیجه به بافت ها اکسیژن کافی نمی رسد بعداز مدتی رنگ پوست (در نا حیه دور چشم ودهان ) به تیرگی میگراید وازاین رو به آن سندرم BIueBaby می گویند. 

این عارضه اولین نشانه مسمومیت با نیترات است ونوزادان زیر شش ماه آسیب پذ یرترین گروه سنی دراین مورد هستند. زیرا نوزادان برخلاف بزرگسا لان علا وه بر PHبالای معده وزیادی با کتری های طبیعی احیاء کننده نیترات فاقد آنزیم برگشت دهنده متهموگلوبین به هموگلوبین هستند. از دیگر علائم افزایش متهموگلوبین می توان به سردرد خواب آلودگی واشکال در تنفس اشاره نمود.

نیترات باعث سرطان می شود

احتمال این که نیترات معدنی ویا آلی به عنوان یک عامل سرطان‌زا عمل نمایند بستگی به احیای نیترات به نیترت و واکنش های بعدی نیترت با سایر مولکول ها به خصوص آمین های نوع دوم آمیدها وکاربا مات ها دارد که منجر به تشکیل ترکیبات nitroso-Nمی گردد. 

مطالعات انجام شده در کلمبیا نشان داده که رابطه معنی داری بین شیوع سرطان معده وغلظت نیترات درآب آشامیدنی برداشت شده از چاه ها وجود دارد. 

اما بررسی های اپید میولوژیکی در دیگر نقاط دنیا رابطه مطمئنی رادر این زمینه نشان نداده است در کشور آلمان تحقیقاتی برروی جمعیت در معرض نیترات بالا در آب آشامیدنی انجام گرفت که رابطه معنی داری بین غلظت نیترات وافزایش تومورهای سرطان مغز به دست نیامد. مطا لعات دیگر در دانشگاه نبراسکان نشان داد که رابطه معنی داری بین غلظت نیترات آب وافزایش شیوع یک نوع سرطان به میزان دوبرابر گردیده است. 

با توجه به این که تعداد متغیرها دراین مطا لعات زیاد بوده است رابطه منطقی بین افزایش داده های موجود برای اظهار نظر قطعی کافی نیستند. 

اما ثابت شده است که ترکیبات N-nitroso در حیوانات آزمایشگا هی سرطان زا می باشند.

Water purification system

استاندارد نیترات در آب آشامیدنی

با توجه به مطا لعات به عمل آمده توسط سازمان بهداشت جهانی در مورد نیترات، این سازمان حداکثر مجاز 50 میلیگرم درلیتر (برحسب نیترات)را اعلام نموده است.استاندارد ملی ایران نیز برای نیترات همین مقدار می باشدسازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده حداکثر مجاز نیترات را10 میلی گرم در لیتر (برحسب نیتروژن ) قرار داده که معادل با 82/44میلی گرم در لیتر برحسب نیترات است.

از خانواده و فرزندان خود محافظت کنید

آنچه مسلم است امروزه با رشد روز افزون جمعیت در شهرهای بزرگ آلودگی آب آشامیدنی رو به افزایش است. دفع نادرست فاضلاب های شهری از طریق چاهای جذبی، مصرف بی رویه مواد شوینده و پاک کننده بهداشتی که از طریق چاههای جذبی فاضلاب به اعماق زمین نفوذ کرده و سفره های آب زیرزمینی را آلوده می کنند، استفاده از کودهای شیمیایی و حیوانی، استفاده از آفت کش ها و حشره کش ها و ... از جمله دلایل اصلی آلودگی آب آشامیدنی انسانها هستند. در این میان سمومی مانند نیترات، آهسته و پیوسته سلامتی فرزندان ما را تهدید می کنند. این درحالی است که اثرات منفی نیترات حداقل 15 سال بعد از مصرف آشکار خواهد شد. وجود این ماده خطرناک در آب آشامیدنی خصوصا برای نوزادان و زنان باردار عوارض جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

کارشناسان و متخصصان اذعان دارند که یکی از موثر ترین روشهای حذف نیترات از آب آشامیدنی، روش اسمزمعکوس است. این فناوری در دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده شده و درست در لحظه مصرف، آب آشامیدنی را تا 90 درصد تصفیه می کند و آبی سالم و گوارا در اختیار خانواده و فرزندان شما قرار می دهد.

کارشناسان ضمن توصیه این دستگاه ها به شهروندان، تاکید دارند که از دستگاه های تصفیه آب بهداشتی که از مواد اولیه استاندارد و مناسب جهت مصارف بهداشتی و خوراکی تهیه شده اند استفاده شود. 
لذت نوشیدن آب گوارا و سالم را به فرزندان خود هدیه کنید.

 

وزارت بهداشت : دستگاه های تصفیه آب خانگی قابلیت کاهش میزان نیترات و نیتریت را دارند/ گاهی میزان نیترات و نیتریت در آب از میزان قابل ذکر هم بیشتر می شودبرچسب ها: نیترات, حذف نیترات, مضرات نیترات, آب آشامیدنی
نظرات کاربران


ذوالفقار در تاریخ سه شنبه 12 فروردین 1393:

سلام خسته نباشید آب آشامیدنی روستای ما آلوده به نیترات بالا شده است و مردم از آن استفاده نمی کنند لطفاً راهنمایی کنید آیا برای تصفیه آب روستا راه حلی وجود دارد. باتشکر
هیراب سان در تاریخ چهار شنبه 13 فروردین 1393:

پاسخ به ذوالفقار : دستگاه های تصفیه آب خانگی آکواجوی مجهز به تکنولوژی اسمز معکوس بوده و قادر به حذف نیترات آب می باشند. هر خانوار می تواند از یک دستگاه تصفیه آب خانگی آکواجوی استفاده نماید.
دانشجوی آب و فاضلاب در تاریخ چهار شنبه 3 اردیبهشت 1393:

سلام برای حذف نیترات روش های حذف بیولوژیکی و فیزیکی و یا ترقیق با آب های بدون نیترات برای به استاندارد رساندن میزان نیترات و علاوه بر آن حفاظت از آلودگی منشا آب و حوزه تغذیه چاه از پساب ها و کودهای شیمیایی و کشاورزی توصیه می شود. ولی قبل این کارا حتما با آزمایش میزان نیترات مشخص شود استاندارد آن بالا آمده است.
زارع در تاریخ سه شنبه 30 اردیبهشت 1393:

نیتریت و نیترات در کشاورزی بعنوان کود استفاده می شوند آیا استفاده از آب دارای نیترات و نیتریت برای آبیاری درختان مثمر و استفاده از میوه آنها مشکل زاست یا خیر ؟ با تشکر
هیراب سان در تاریخ چهار شنبه 31 اردیبهشت 1393:

پاسخ به آقا/خانم زارع: همانطور که اشاره کرده اید نیترات و نیتریت در کشاورزی بعنوان کود استفاده می شوند چرا که این دو ماده برای گیاهان بسیار مفید و مغذی می باشند. اما برای انسانها و حیوانات زیان بار هستند. استفاده از میوه ها و محصولات کشاورزی که با کودهای شیمیایی نیتراته بعمل آمده اند هیچ زیانی ندارد چرا که نیترات در اندام های گیاه و در اثر فتوسنتز دگرگون شده و به مواد مغذی و آلی تبدیل می شود. اما استفاده از کودهای نیتراته در کشاورزی باعث نشت نیترات به آب های زیرزمینی شده و آب مصرفی ما انسان ها را آلوده می کند.
زارع در تاریخ پنجشنبه 1 خرداد 1393:

چه عاملی باعث محدودیت استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری برای استفاده در آبیاری درختان مثمر می باشد ؟ با تشکر
lind در تاریخ یکشنبه 11 خرداد 1393:

با سلام افتخار میکنم که متعلق به این منطقه ام و همشهریان بزرگ و آسمانی دارم و به این افتخارم همیشه می بالم تنها حرفی که می تونم بزنم این است که خدا قوت مردان بزرگ منش خویی سلیمی
اکبر در تاریخ چهار شنبه 21 آبان 1393:

با سلام تو شهر ما برای حذف نیترات از دستگاه تصفیه آب نانو فیلتراسیون از نوع Ro استفاده میشه آیا کارساز هست یا NF کارایی بیشتری داره
هیراب سان در تاریخ پنجشنبه 29 آبان 1393:

پاسخ به اکبر : فیلترهای RO قادر به حذف نیترات هستند.
علی در تاریخ پنجشنبه 16 بهمن 1393:

سلام یکی از روشهای حذف نیترات استفاده از مبدلهای آنیونی میباشد.آیا این همان روش تعویض یونی میباشد؟و منظور از مبدل چیست ؟با تشکر
هیراب سان در تاریخ پنجشنبه 16 بهمن 1393:

پاسخ به علی : بله منظور از مبدل همان رزین های تعویض یونی می باشد
کامران37اهواز در تاریخ جمعه 15 اسفند 1393:

درسته که در فست فودها و فرآورده های گوشتی(سوسیس و کالباس) از نیترات استفاده میشه؟ قبلا از زحمات شما سپاسگذارم.شاد باشید
امیرحسین در تاریخ شنبه 14 شهریور 1394:

در سوسیس و کالباس رادیکال های آزاد ی وجود دارند که باعث سرطان میشود یکی از همین رادیکال ها نیترات است اما این دلیل بر استفاده نیترات به طور مستقیم در سوسیس و کالباس نیست (با تشکر )
دانشجو در تاریخ دو شنبه 20 مهر 1394:

با سلام می خواستم بدونم نیترات یک ترکیب معدنی هست یا آلی؟
هیراب سان در تاریخ سه شنبه 21 مهر 1394:

پاسخ به دانشجو: همانطور که در متن مقاله قید شده است،نیترات یکی از آنیون های معدنی است که در نتیجه اکسیداسیون نیتروژن عنصری حاصل می شود.
در تاریخ یکشنبه 17 آبان 1394:

بسیار خوب !
در تاریخ سه شنبه 20 بهمن 1394:

سلام آب روستای حسین آباد مهردشت آب چاه زیر زمینهای کشاورزی است و پر از نیترات است به طوری که تمام مو های مردم ریزش کرده و معده های مردم عفونی شده ،پوست سرها خشکی میزنه و پوسته ریزی شدید داره دستگاه گوارش من هم از کار افتاده خواهشمندم پیگیری کنید ...اصفهان...نجف اباد ...حسین اباد مهردشت
موسوی در تاریخ سه شنبه 27 بهمن 1394:

سلام خسته نباشید.ببخشید میشه بگید که روشهای تعیین نیترات و نیتریت در آب و فراورده های گوشتی چند تکنیک هستند و آیا باصرفه ترین روش الکتروشیمی هست یانه؟!


لطفا نظر بگذارید:

نام:
متن:
 
کد امنیتی:
  
 

اطلاعات تماس با دفتر مرکزی تهران


آدرس: تهران – خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) – خیابان قائم مقام فراهانی – کوچه میرزا حسنی – شماره 2 – طبقه 2 

کد پستی: 1586754815
تلفن: 9 - 88705045 (021)
خط ویژه (10خط): 88104044 (021)
فکس: 88555152 (021)
پیامک : 30006847
Email: info@hirabsun.com

 

دانلود تقویم دسکتاپ اختصاصی آکواجوی 1396

فرم تماس با ما

نام :
نام خانوادگی :
ایمیل :
* تلفن :
* شهر
 
کد امنیتی:
* پیام :
.