سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)

۷۰۰ روستای کرمان فاقد آب آشامیدنی سالم هستند

به گزارش روزنامه کیهان ،به نقل از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان:در جنوب کرمان 400 روستا با کمبود آب آشامیدنی سالم روبرو هستند. بنا به اظهار علی رشیدی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان: در سطح استان کرمان 5170 روستا وجود دارد که از این تعداد 700 روستا فاقد آب شرب هستند. وی در ادامه افزود: با توجه به تداوم خشکسالی ها، آب مصرفی 900 روستا از طریق تانکرهای سیار تامین می شود که با توجه به کمبود اعتبارات و گستردگی این استان روند فوق بسیار مشکل ساز شده است. علی رشیدی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم در 20 سال گذشته بر کیفیت و کمیت آب تاثیر فراوانی گذاشته است ،افزود کاهش آب سفره های زیرزمینی از علل مهم شوری آب در شهرهای شمالی کرمان می ...
6 آوریل, 2016

به گزارش روزنامه کیهان ،به نقل از مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان:در جنوب کرمان ۴۰۰ روستا با کمبود آب آشامیدنی سالم روبرو هستند.
بنا به اظهار علی رشیدی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان: در سطح استان کرمان ۵۱۷۰ روستا وجود دارد که از این تعداد ۷۰۰ روستا فاقد آب شرب هستند.
وی در ادامه افزود: با توجه به تداوم خشکسالی ها، آب مصرفی ۹۰۰ روستا از طریق تانکرهای سیار تامین می شود که با توجه به کمبود اعتبارات و گستردگی این استان روند فوق بسیار مشکل ساز شده است.
علی رشیدی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم در ۲۰ سال گذشته بر کیفیت و کمیت آب تاثیر فراوانی گذاشته است ،افزود کاهش آب سفره های زیرزمینی از علل مهم شوری آب در شهرهای شمالی کرمان می باشد که این امر موجب شوری آب در نواحی جنوبی این استان نیز شده است،در نتیجه این روند پیامدهای خوبی را به دنبال ندارد.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز دارید؟با ما گفتگو کنید