سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)

۴۶۷ روستای گیلان فاقد شبکه آبرسانی بهداشتی هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان تصریح کرد: 467 روستای گیلان فاقد شبکه آبرسانی بهداشتی هستند و اهالی آنها آب آشامیدنی مورد نیاز خود را از طریق چاههای خانگی تامین می کنند. محمد علی فرامینی ضمن تاکید بر رویکرد دولت مبنی بر فراهم کردن زیرساخت های رفاهی در نقاط روستایی ، اظهار داشت : در حال حاضر حدود 81 درصد روستاهای گیلان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار هستند.
11 اکتبر, 2014

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان تصریح کرد: ۴۶۷ روستای گیلان فاقد شبکه آبرسانی بهداشتی هستند و اهالی آنها آب آشامیدنی مورد نیاز خود را از طریق چاههای خانگی تامین می کنند.
محمد علی فرامینی ضمن تاکید بر رویکرد دولت مبنی بر فراهم کردن زیرساخت های رفاهی در نقاط روستایی ، اظهار داشت : در حال حاضر حدود ۸۱ درصد روستاهای گیلان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز دارید؟با ما گفتگو کنید