۴۶۵ روستای گیلان آب آشامیدنی سالم ندارند

به گفته محمد علی فرامینی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان،این استان دارای 2600 روستاست که از این تعداد 2001 روستا دارای جمعیت بالای 20 خانوار می باشند،در نتیجه حدود 970 هزار نفر در این مناطق سکنی گزیدند و در حال حاضر 1536 روستای بالای 20 خانوار گیلان از آب آشامیدنی مطلوب بهره می برند. وی افزود:465 روستا هنوز فاقد آب آشامیدنی سالم و بهداشتی هستند،همچنین شبکه آبرسانی از 599 روستا دارای جمعیت زیر 20 خانوار، 194 عدد از آنها را تحت پوشش خود قرار داده است. بنا به اظهار محمد علی فرامینی هم اکنون بیش از 71% شاخص بهره مندی از آب شرب متعلق به روستاهای این استان می باشد،وی در ادامه افزود به منظور کنترل وضعیت بهداشت و سلامت آب مصرفی روستاییان این منطقه آب های مذکور به ...
27 دسامبر, 2015

به گفته محمد علی فرامینی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان،این استان دارای ۲۶۰۰ روستاست که از این تعداد ۲۰۰۱ روستا دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار می باشند،در نتیجه حدود ۹۷۰ هزار نفر در این مناطق سکنی گزیدند و در حال حاضر ۱۵۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار گیلان از آب آشامیدنی مطلوب بهره می برند.
وی افزود:۴۶۵ روستا هنوز فاقد آب آشامیدنی سالم و بهداشتی هستند،همچنین شبکه آبرسانی از ۵۹۹ روستا دارای جمعیت زیر ۲۰ خانوار، ۱۹۴ عدد از آنها را تحت پوشش خود قرار داده است.
بنا به اظهار محمد علی فرامینی هم اکنون بیش از ۷۱% شاخص بهره مندی از آب شرب متعلق به روستاهای این استان می باشد،وی در ادامه افزود به منظور کنترل وضعیت بهداشت و سلامت آب مصرفی روستاییان این منطقه آب های مذکور به طور پی در پی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.