۴۶ روستای استان ایلام به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند

به گزارش خبرگزاری ایرنا به گفته نورالله تیموری (مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام) در حال حاضر 46 روستای این استان فاقد شبکه آب شرب هستند و شیوه آبرسانی به این روستاها به صورت سیار می باشد. وی افزود: سال پیش آب شرب مورد نیاز 56 روستا به صورت سیار تامین می شد که با تلاش ها و اقدام های صورت گرفته 10 روستا از نعمت آب سالم و گوارا برخوردار شدند. وی با اشاره به اینکه مشکل عمده شبکه آب شرب در سطح روستاهای این استان مربوط به پوسیدگی و فرسودگی خطوط و شبکه توزیع است ، آن را تهدیدی برای آب لوله کشی می داند که در سیل اواخر فروردین امسال این مشکلات بیشتر شد. وی تاکید کرد: با گذشت زمان و استفاده روزمره از تجهیزات، عمر آنها کاهش می ...
15 می, 2016

به گزارش خبرگزاری ایرنا به گفته نورالله تیموری (مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام) در حال حاضر ۴۶ روستای این استان فاقد شبکه آب شرب هستند و شیوه آبرسانی به این روستاها به صورت سیار می باشد.
وی افزود: سال پیش آب شرب مورد نیاز ۵۶ روستا به صورت سیار تامین می شد که با تلاش ها و اقدام های صورت گرفته ۱۰ روستا از نعمت آب سالم و گوارا برخوردار شدند.
وی با اشاره به اینکه مشکل عمده شبکه آب شرب در سطح روستاهای این استان مربوط به پوسیدگی و فرسودگی خطوط
و شبکه توزیع است ، آن را تهدیدی برای آب لوله کشی می داند که در سیل اواخر فروردین امسال این مشکلات بیشتر شد.
وی تاکید کرد: با گذشت زمان و استفاده روزمره از تجهیزات، عمر آنها کاهش می یابد و بسیاری از شبکه ها و خطوط انتقال
آب روستایی استان اینک عمر مفیدشان تمام شده و نیاز به بازسازی دارند.
به گفته کارشناسان برای تصفیه آب آشامیدنی و دسترسی به آب تصفیه شده و بهداشتی که عاری از هرگونه آلاینده های
مضر می باشد، بهترین راهکار تهیه دستگاه تصفیه آب خانگی است.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.