سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)

۴۲۰ روستا در لرستان آب شرب تصفیه شده ندارند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات این شرکت از مردم ودستگاه های بدهکار تصریح کرد: 420 روستا در استان با کمبود آب آشامیدنی تصفیه شده مواجه هستند. پیش از این 530 روستا ی استان با مشکل کمبود آب شرب مواجه بودند که مشکل تصفیه آب در 110 روستا طی شش ماه گذشته حل شده است. علیرضا کاکاوند اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان برای 130 روستا از طریق تانکر آبرسانی می کند.
8 سپتامبر, 2014

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات این شرکت از مردم ودستگاه های بدهکار تصریح کرد: ۴۲۰ روستا در استان با کمبود آب آشامیدنی تصفیه شده مواجه هستند. پیش از این ۵۳۰ روستا ی استان با مشکل کمبود آب شرب مواجه بودند که مشکل تصفیه آب در ۱۱۰ روستا طی شش ماه گذشته حل شده است.
علیرضا کاکاوند اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان برای ۱۳۰ روستا از طریق تانکر آبرسانی می کند.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز دارید؟با ما گفتگو کنید