۴۲۰ روستا در لرستان آب شرب تصفیه شده ندارند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات این شرکت از مردم ودستگاه های بدهکار تصریح کرد: 420 روستا در استان با کمبود آب آشامیدنی تصفیه شده مواجه هستند. پیش از این 530 روستا ی استان با مشکل کمبود آب شرب مواجه بودند که مشکل تصفیه آب در 110 روستا طی شش ماه گذشته حل شده است. علیرضا کاکاوند اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان برای 130 روستا از طریق تانکر آبرسانی می کند.
8 سپتامبر, 2014

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات این شرکت از مردم ودستگاه های بدهکار تصریح کرد: ۴۲۰ روستا در استان با کمبود آب آشامیدنی تصفیه شده مواجه هستند. پیش از این ۵۳۰ روستا ی استان با مشکل کمبود آب شرب مواجه بودند که مشکل تصفیه آب در ۱۱۰ روستا طی شش ماه گذشته حل شده است.
علیرضا کاکاوند اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان برای ۱۳۰ روستا از طریق تانکر آبرسانی می کند.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.