۳۶ روستای بروجرد فاقد آب آشامیدنی هستند

فرماندار ویژه بروجرد گفت : اگر ظرف 5 سال آتی ، سد آبسرده به بهره برداری نرسد نبود آب آشامیدنی بروجرد را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. منوچهر فراقی بر ضرورت دعوت از بخش خصوصی در امور سدهای لرستان تاکید کرد. وی در جلسه استاندار با فرمانداران گفت : 36 روستای شمالی بروجرد فاقد آب آشامیدنی هستند. فرماندار ویژه بروجرد در اولویت قرار گرفتن دو سد آبسرده و شهید بروجردی را لازمه ی مرتفع کردن مشکلات آب آشامیدنی در این روستاها دانست.
9 آوریل, 2014

فرماندار ویژه بروجرد گفت : اگر ظرف ۵ سال آتی ، سد آبسرده به بهره برداری نرسد نبود آب آشامیدنی بروجرد را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

منوچهر فراقی بر ضرورت دعوت از بخش خصوصی در امور سدهای لرستان تاکید کرد. وی در جلسه استاندار با فرمانداران گفت : ۳۶ روستای شمالی بروجرد فاقد آب آشامیدنی هستند.

فرماندار ویژه بروجرد در اولویت قرار گرفتن دو سد آبسرده و شهید بروجردی را لازمه ی مرتفع کردن مشکلات آب آشامیدنی در این روستاها دانست.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.