۱۵۹ روستا واقع در خراسان شمالی دچار کمبود آب شرب هستند

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی آقای«روشن روان» پیش بینی می شود در سال جاری 159 روستا با کمبود آب شرب مواجه شوند. بنا به اظهار روشن روان (مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی) از ابتدای سال علاوه بر آبرسانی سیار به 32 روستا و اجاره 13 حلقه چاه کشاورزی، 6 دستگاه پمپ و 69 کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال تعویض شد. وی افزود: با گرم تر شدن هوا، میزان مصرفآب آشامیدنی در روستاها نسبت به میزان آب تولیدی افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث کمبود آب شرب خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 132 روستا با جمعیت 23 هزار و 931 نفر با کمبود آب شرب مواجه شدند که برای رفع این مشکل 14 حلقه چاه جدید حفاری ...
12 ژوئن, 2016

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی آقای«روشن روان» پیش بینی می شود در سال جاری ۱۵۹ روستا با کمبود آب شرب مواجه شوند.
بنا به اظهار روشن روان (مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی) از ابتدای سال علاوه بر آبرسانی سیار به ۳۲ روستا و اجاره ۱۳ حلقه چاه کشاورزی، ۶ دستگاه پمپ و ۶۹ کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال تعویض شد.
وی افزود: با گرم تر شدن هوا، میزان مصرفآب آشامیدنی در روستاها نسبت به میزان آب تولیدی افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث کمبود آب شرب خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۳۲ روستا با جمعیت ۲۳ هزار و ۹۳۱ نفر با کمبود آب شرب مواجه شدند که برای رفع این مشکل ۱۴ حلقه چاه جدید حفاری و همچنین ۱۲ حلقه چاه نیز کف شکنی شد،خاطرنشان کرد ۱۳ حلقه چاه کشاورزی نیز برای تامین آب شرب اجاره شد، ۶۹ کیلومتر شبکه توزیع لوله کشی ، خط انتقال، اصلاح و بازسازی و ۴۳ دستگاه اتوماسیون نصب و راه اندازی گردید.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.