کاهش ۶ میلیارد مترمکعبی ورودی آب به سدهای خوزستان

بر اساس آخرین آمار ثبت شده در شرکت مدیریت منابع آب ایران،‌ حجم آب ورودی به سد های خوزستان ۶ میلیارد متر مکعب کاهش داشته است. به گزارش روابط عمومی شرکت هیراب سان  به نقل از  خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ بر اساس آخرین آمار ثبت شده در شرکت مدیریت منابع آب ایران،‌ حجم آب ورودی به سد های خوزستان از ابتدای سال آبی (مهرماه ۹۵) تا ۲۵ مردادماه جاری، ۶ میلیارد متر مکعب کاهش داشته است. این در حالی است که حجم آب ورودی به سدهای خوزستان از ابتدای سال آبی تا ۲۵ مرداد ماه جاری ۱۶ میلیاردو ۹۷۸ میلیون متر مکعب بود که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۲۰۴ میلیون متر مکعب، ۲۷ درصد یعنی ۶ میلیاردو ۲۲۶ ...
23 آگوست, 2017

بر اساس آخرین آمار ثبت شده در شرکت مدیریت منابع آب ایران،‌ حجم آب ورودی به سد های خوزستان ۶ میلیارد متر مکعب کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت هیراب سان  به نقل از  خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ بر اساس آخرین آمار ثبت شده در شرکت مدیریت منابع آب ایران،‌ حجم آب ورودی به سد های خوزستان از ابتدای سال آبی (مهرماه ۹۵) تا ۲۵ مردادماه جاری، ۶ میلیارد متر مکعب کاهش داشته است. این در حالی است که حجم آب ورودی به سدهای خوزستان از ابتدای سال آبی تا ۲۵ مرداد ماه جاری ۱۶ میلیاردو ۹۷۸ میلیون متر مکعب بود که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۲۰۴ میلیون متر مکعب، ۲۷ درصد یعنی ۶ میلیاردو ۲۲۶ میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

بنابراین گزارش، حجم آب خروجی از سدهای خوزستان در سالجاری ۱۷ میلیاردو ۲۳۰ میلیون متر مکعب بود که در مقایسه با خروجی سال گذشته به میزان ۱۷ میلیاردو ۴۳ میلیون متر مکعب با یک درصد افزایش، تفاوت فاحشی نداشته است. با توجه به اینکه حجم مخازن سدهای ۱۰ گانه خوزستان در سال جاری ۱۵ میلیاردو ۵۵۲ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با حجم مخازن سال گذشته ۱۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون متر مکعب ۱۲ درصد کاهش دارد، هم اکنون ۶۳ درصد مخازن سدهای خوزستان پر است.

این گزارش حاکی از آن است که بیشترین کاهش حجم مخازن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مربوط به سدهای کرخه و سیمره با ۴۵ درصد و پس از آن سدهای دز با ۲۹ درصد، جره با ۲۷ درصد، کارون ۴، کارون سه، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند علیا با ۱۵ درصد و مارون با ۸ درصد بوده است. سدهای کارون ۴، کارون سه، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند علیا هم اکنون ۷ میلیاردو ۴۷۲ میلیون متر مکعب، سد دز ۵ میلیاردو ۲۶۳ میلیون متر مکعب، سدهای کرخه و سیمره ۳ میلیاردو ۲۸۶ میلیون متر مکعب، سد مارون ۸۷۰ میلیون متر مکعب و سد جره ۸۸ میلیون متر مکعب آب دارند.

منبع   

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.