سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)

وزارت بهداشت : آب معدنی دماوند نخورید!

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو علاوه بر اعلام نام یکی از شرکت های متخلف تولید آب معدنی از مردم تقاضا کرد از مصرف آب معدنی دماوند خودداری کنند. به گفته ی دکتر رسول دیناروند، آب معدنی دماوند به دلیل بی توجهی به اصول بهداشت ، عدم رفع آلودگی میکروبی آب آشامیدنی و اقدام به تغییر تاریخ تولید بطری های آب معدنی ، با حکم قضایی تحت پیگرد قانونی است. به گفته معاون وزیر بهداشت، آلودگی میکروبی علت اصلی دستور پلمپ این شرکت آب معدنی بوده است. وی افزود: سازمان غذا و دارو پس از اطلاع رسانی جمعی در خصوص تخلف تعدادی از شرکت های آب معدنی، به شرکت آب معدنی دماوند نیز دستور توقف تولید و پلمپ داد که متاسفانه در بازدید مجدد بازرسان سازمان برای کسب اطمینان ...
22 سپتامبر, 2015

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو علاوه بر اعلام نام یکی از شرکت های متخلف تولید آب معدنی از مردم تقاضا کرد از مصرف آب معدنی دماوند خودداری کنند. به گفته ی دکتر رسول دیناروند، آب معدنی دماوند به دلیل بی توجهی به اصول بهداشت ، عدم رفع آلودگی میکروبی آب آشامیدنی و اقدام به تغییر تاریخ تولید بطری های آب معدنی ، با حکم قضایی تحت پیگرد قانونی است.
به گفته معاون وزیر بهداشت، آلودگی میکروبی علت اصلی دستور پلمپ این شرکت آب معدنی بوده است.
وی افزود: سازمان غذا و دارو پس از اطلاع رسانی جمعی در خصوص تخلف تعدادی از شرکت های آب معدنی، به شرکت آب معدنی دماوند نیز دستور توقف تولید و پلمپ داد که متاسفانه در بازدید مجدد بازرسان سازمان برای کسب اطمینان خاطر از عدم تولید و توزیع تا رفع نقایص و برطرف کردن آلودگی آب متوجه شدیم شرکت به تولید محصول ادامه داده و تخلف دیگری در تغییر تاریخ تولید آب معدنی ها از آن سر زده است.
شرکت آب معدنی دماوند به دلیل تخلفات پیاپی و رعایت نکردن قوانین و ضوابط سازمان غذا و دارو ، همچنین عدم تمکین به مقررات، با حکم قضایی مجدد پلمپ و تولیدش متوقف شد.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز دارید؟با ما گفتگو کنید