نیترات و نیتریت دو عامل مهم سرطان در استان خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری خراسان شمالی : روزی 2 بیمار مبتلا به سرطان در انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی ثبت نام می کنند.به گفته رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی (عطوفت): سرطان های دستگاه گوارش یک سوم از بیماران سرطانی ثبت شده در انجمن عطوفت را تشکیل می دهند. به گفته«حریری» یک هزار و چهارصد و هشتاد بیمار مبتلا به سرطان تحت پوشش شیمی درمانی هستند،وی افزود:تغذیه نامناسب از مهم ترین علل بروز سرطان های مری و معده، و نیترات و نیتریت موجود در آب، عامل بسیار موثری در ایجاد سرطان دستگاه گوارش هستند. بنا به اظهار حریری سرطان های مری و معده غالبا در استان های شمال شرق کشور و در حاشیه شرقی دریای خزر از دیگر نقاط بیشتر است که خراسان شمالی نیز مشمول این قضیه می باشد،وی ...
24 اکتبر, 2016

به گزارش خبرگزاری خراسان شمالی : روزی ۲ بیمار مبتلا به سرطان در انجمن حمایت از بیماران سرطانی خراسان شمالی ثبت نام می کنند.به گفته رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی (عطوفت): سرطان های دستگاه گوارش یک سوم از بیماران سرطانی ثبت شده در انجمن عطوفت را تشکیل می دهند. به گفته«حریری» یک هزار و چهارصد و هشتاد بیمار مبتلا به سرطان تحت پوشش شیمی درمانی هستند،وی افزود:تغذیه نامناسب از مهم ترین علل بروز سرطان های مری و معده، و نیترات و نیتریت موجود در آب، عامل بسیار موثری در ایجاد سرطان دستگاه گوارش هستند.
بنا به اظهار حریری سرطان های مری و معده غالبا در استان های شمال شرق کشور و در حاشیه شرقی دریای خزر از دیگر نقاط بیشتر است که خراسان شمالی نیز مشمول این قضیه می باشد،وی در ادامه افزود: بر اساس نتایج بدست آمده از انجام برخی تحقیقات صورت گرفته در شمال شرق کشور، توسط متخصصان انجمن انکولوژی ایران آلودگی آب چشمه ها و قنات های این مناطق به نیترات بیش از حد مجاز است و نشت نیترات به آب های زیر زمینی دراین مناطق عامل موثری در بروز سرطان های مری و معده است.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات