نوعی میکروب مقاوم به کلر در آب روستای سنگده مازندران

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، شبکه بهداشت استان مازندران نسبت به مصرف آب شرب در روستای سنگده واقع در منطقه ی دودانگه در جنوب غربی شهرستان ساری ، هشدارهای جدی به روستاییان و اهالی محل اعلام کرده است. بنا به اظهارات قربانعلی خنکدار رییس شورای دودانگه استان مازندران ، تاکنون بیش از 100 نفر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده اند. وی افزود: با تماسی که با مسئول درمانگاه منطقه گرفته ایم به ما اعلام شد که نوعی ویروس در آب موجود است که در مقابل کلر مقاومت می کند و مراجعات مردم به درمانگاه هم به دلیل آلودگی آب بود. وی احتمال بروز وبا یا شبه وبا در این منطقه را مردود دانسته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، مردم روستا معتقدند در زمان افزایش ...
7 ژوئن, 2016

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، شبکه بهداشت استان مازندران نسبت به مصرف آب شرب در روستای سنگده واقع در منطقه ی دودانگه در جنوب غربی شهرستان ساری ، هشدارهای جدی به روستاییان و اهالی محل اعلام کرده است.
بنا به اظهارات قربانعلی خنکدار رییس شورای دودانگه استان مازندران ، تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده اند.
وی افزود: با تماسی که با مسئول درمانگاه منطقه گرفته ایم به ما اعلام شد که نوعی ویروس در آب موجود است که در مقابل کلر مقاومت می کند و مراجعات مردم به درمانگاه هم به دلیل آلودگی آب بود. وی احتمال بروز وبا یا شبه وبا در این منطقه را مردود دانسته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، مردم روستا معتقدند در زمان افزایش بارندگی ها به دلیل عبور آب از محل قبرستان و انتقال آن به درون مخزن آب که منبع تامین آب مردم است ، احتمال آلودگی افزایش یافته و این بیماری افزایش می یابد.
در حال حاضر شبکه ی بهداشت استان مازندران با نصب بنر نسبت به مصرف آب شرب به مردم و اهالی هشدار داده است.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.