نفوذ فاضلاب به آب مصرفی تهران

به نقل از روزنامه همشهری، معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست از اشباع برخی از سفره های آب زیرزمینی تهران در اثر ورود فاضلاب ها به آن خبر داد. بنا بر اظهارات باقرزاده کریمی ، در اثر نفوذ فاضلاب در سفره های آب زیرزمینی تهران، آب سالم و آب ناسالم با یکدیگر مخلوط شده اند. وی افزود: آبرفت تهران به دلیل دارا بودن عمق فراوان باعث ورود بی رویه فاضلاب ها به آن می شود و در حال حاضر حجم بسیار زیادی از این فاضلاب ها در آبرفت این شهر وجود دارد. این نوع فاضلاب ها، برخی سفره های آب زیرزمینی را درگیر کرده و اشباع آنها از این نوع آلودگی به حدی رسیده است که علاوه بر اینکه کارایی خود را از دست داده اند ،فاضلاب ها ...
15 فوریه, 2016

به نقل از روزنامه همشهری، معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست از اشباع برخی از سفره های آب زیرزمینی تهران در اثر ورود فاضلاب ها به آن خبر داد. بنا بر اظهارات باقرزاده کریمی ، در اثر نفوذ فاضلاب در سفره های آب زیرزمینی تهران، آب سالم و آب ناسالم با یکدیگر مخلوط شده اند.
وی افزود: آبرفت تهران به دلیل دارا بودن عمق فراوان باعث ورود بی رویه فاضلاب ها به آن می شود و در حال حاضر حجم بسیار زیادی از این فاضلاب ها در آبرفت این شهر وجود دارد.
این نوع فاضلاب ها، برخی سفره های آب زیرزمینی را درگیر کرده و اشباع آنها از این نوع آلودگی به حدی رسیده است که علاوه بر اینکه کارایی خود را از دست داده اند ،فاضلاب ها را پس می زنند که این امر سبب مخلوط شدن فاضلاب های پس زده شده با آب های سالم تهران می شود.
به گفته کارشناس حفاظت محیط زیست(مسعود باقرزاده کریمی) در ادامه این جریان شاهد وضعیت اسفناکی در جنوب تهران به علت قرارگیری این منطقه در گودترین نقطه پایتخت هستیم.
با توجه به روند خشکسالی و کم آبی در کشور ، حجم زیادی از آب مصرفی و آب شرب تهران و بسیاری از مناطق دیگر از طریق سفره های آب زیرزمینی تامین می شود. نفوذ فاضلاب به سفره های آب زیرزمینی می تواند تاثیر نامطلوبی بر کیفیت آب آشامیدنی تهرانی ها بگذارد. به گفته کارشناسان ، اثرات نامطلوب آلاینده ها بر آب را می توان با استفاده از دستگاه های تصفیه آب خانگی ، تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

لطفا دیدگاه خود را ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.